หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
   
 


นางสุมาลี แสงนก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 


นายทองเลี่ยน ขวัญเดิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน


นางสมจิต ขวัญหอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน
 


นายสวัสดิ์ ขวัญนาง
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน